Beestlingen zijn in uiterlijk het meest herkenbare en tegelijk het meest diverse ras van Auros. Ze komen voor in vele subrassen, elk met de kenmerken van een specifieke diersoort. Binnen de subrassen bestaan soms ook meerdere varianten. Waar deze grote variëteit vandaan komt is onduidelijk. Het lijkt erop dat de Goden van de Nacht uitgebreid geëxperimenteerd hebben met diverse diersoorten bij de creatie van het ras. Door natuurlijke selectie gaat het sommige subrassen nu voor de wind, terwijl andere zo goed als uitgestorven zijn.

Wat daarbij mogelijk een rol speelt, is dat verschillende subrassen van beestlingen zich onderling kunnen voortplanten. Zo’n kind krijgt vrijwel altijd voor 95% de raskenmerken van de moeder, maar een enkele keer blijkt ineens een raskenmerk van de vader of een nog verdere voorouder dominant. Zo duiken er tot op de dag van vandaag soms exotische nakomelingen op. Vaak zijn deze echter geen lang en zeker geen gelukkig leven beschoren, omdat ze vaak verstoten worden, zo niet gedood.

De kenmerken die beestlingen gemeen hebben met hun dierlijke evenknieëen blijven niet beperkt tot uiterlijk; veel beestlingen hebben tot op zekere hoogte de eigenschappen van hun dierlijke evenknieën. Denk daarbij aan een verbeterd reukvermogen of zicht. Beestlingen worden onder goede omstandigheden ongeveer net zo oud als mensen; zo’n 70 tot 80 jaar.

De dominante en meest voorkomende subrassen zijn de fauns (geitachtigen), feline (katachtigen), lupine (wolfachtigen), saurussen (hagedisachtigen), skaven (ratachtigen) en ursine (beerachtigen).

Alhoewel de typische gedragingen per beestlingenras verschillen, geldt voor de rassen dat ze erg op zichzelf zijn en zich afzijdig houden van de beschaafde wereld. Ze zoeken niet actief contact met andere rassen en zijn erg territoriaal over hun grondgebied. De meeste gevechten tussen beestlingen en andere rassen zijn ook ontstaan als die territoriale grenzen onbewust geschonden werden. Beestlingen leven vaak in kleine groepen, al dan niet in familieverband. Feline zijn als meest georganiseerde en gecivilizeerde ras de belangrijkste uitzondering op deze regel.

Beestlingen zijn voornamelijk aanhangers van de Goden van de Nacht, al geven vele rassen daar hun eigen interpretatie aan, al dan niet in combinatie met shamanisme. Ook is er onder beestlingen meer dan gemiddeld sprake van bijgeloof.  Beestlingen hebben meer dan andere rassen affiniteit met het element water. Als gevolg daarvan kunnen beestingen-magiërs zich alleen hier in specialiseren.