De volkeren van Auros hangen diverse goden aan welke grofweg in twee groepen verdeeld kunnen worden.

Goden van de DagGoden van de Nacht
HelenaHelos
AuroraAnata
RadonRagnor
ManosMorrigan

Geen enkele Godheid is puur goed of kwaad en ze lijken soms net als andere rassen ook gewoon emoties te hebben.

Tevens lijkt het erop dat er een vreemde verstandhouding heerst tussen de Goden van wederzijds respect en waardering. Het feit dat elke God zijn of haar domein heeft en daar niet buiten kan qua invloedssfeer heeft hier wellicht meer mee te maken. Ook de Goden hebben elkaar schijnbaar nodig. Zo zal de God van de Strijd de God van Genezing regelmatig om hulp moeten vragen en is er een mystieke cirkel tussen de God van de Dood en de God van de Creatie.

De Goden van de Dag

Helena

Helena is de Godin der genezing en bescherming. Haar volgelingen (welke meestal monniken genoemd worden) zijn vredelievend en verzorgend van aard en dragen vaak donkerrode kledij. Het symbool van Helena is een gestileerde vlakke hand naar de hand welke zij over iedereen die hulp behoeft reikt. In het Hertogdom van Turingen bevindt zich de school van Helena, waar monniken en voorvechters opgeleid en getraind worden. Waar de monniken volledig pacifistisch zijn, mogen de voorvechters de idealen van de kerk verdedigen met geweld.

Wel dienen ook deze strijders zich te houden aan de wetten van Helena:

  • Bescherm allen die zwakker zijn dan jezelf;
  • Hef nooit uw wapen in agressie;
  • De eerste slag zal nooit de uwe zijn;
  • Elke roep om hulp zal eerbiedigd worden, tenzij deze hulp leidt tot meer lijden van anderen.

Aurora

Aurora is de Godin der liefde en schoonheid. En hoewel dit er natuurlijk ook zeker bij hoort gaat dit verder dan alleen uiterlijke lichamelijke schoonheid. Het is de kunst, muziek, zang, dans, architectuur, etc. welke zij zich over ontfermt. Haar priesters dragen veelal kleurige en vrolijke gewaden en haar symbool is een roos.

Radon

Radon is de Godheid der kennis en magie. En bij het verspreiden hiervan wordt geen onderscheid gemaakt. Een ieder krijgt van Radon de mogelijkheid om kennis of magie aan te tappen en te gebruiken.  Radon laat de keuze voor iemands daden, goed of kwaad, bij die persoon liggen. Priesters van Radon zijn ook vaak de raadsheren, rechters en onderwijzers in vele landen. Het symbool van Radon is een boek.

Manos

Manos is de God der creatie en natuur. De energie welke Helos ontvangt van de gestorvenen gaat uiteindelijk weer naar Manos zodat deze het nieuwe leven kan scheppen. Priesters van Manos noemen zich druïden en hebben als symbool een blad bij hun vaak groene kleding. Zij zijn over het algemeen vredelievend, maar net als de groeiende en beschermende natuur kunnen zijn verwoestend worden voor hun vijanden. Wanneer men de natuur of creatie dreigt te verwoesten zal de natuur terugslaan met onweer en hagel, donder en bliksem, aardbeving en orkaan.

De Goden van de Nacht

Helos

Helos is de God van de onderwereld en zijn priesters zijn de begeleiders van de gestorvenen. Zij verzorgen de uitvaart en begeleiden de overleden ziel naar de onderwereld onder Auros waar Helos zich over een ieder ontfermt. De priester dragen altijd zware, zwarte mantels en het symbool van Helos is een schedel. Hoewel Helos een der Goden van de Nacht is, worden zijn priesters nagenoeg overal gerespecteerd en gewaardeerd vanwege de belangrijke rol die ze in de meeste beschavingen spelen.

Anata

Anata, de nachtelijke tweelingzus van Aurora is de Godin van haat en bedrog. Haar in het paars geklede volgelingen verspreiden jaloezie, verraad en haat over de wereld. Dit kan zijn in de zin van politieke machtsspelletjes tussen heersers, maar de dief zal haar ook eren wanneer hij ongemerkt ergens binnen wil komen. Als symbool heeft zij de spin, welke haar web van verraad om zich heen spint.

Ragnor

Ragnor, God van de strijd. Een nachtelijke Godheid welke geniet van gevechten, strijd en tactiek. Hij wordt geëerd door kwade roofridders en door trouwe, eervolle ridders gelijk. Ragnor maakt hierin ook geen onderscheid: strijd is strijd. Zijn volgelingen hebben als symbool een zwaard over een schild en dragen vaak heldere rode kleuren.

Morrigan

Aanhangers van Morrigan, de Godin der vernietiging, dragen grijze kledij, noemen zichzelf heksen en hebben als symbool een bliksemschicht over een zwarte ronde schijf. Morrigan is de kracht welke vernietigt, zodat uit die vernietiging en chaos weer nieuwe dingen kunnen ontstaan. Zij zorgen voor de eeuwig draaiende cirkel. Vaak zijn volgelingen van Morrigan heetgebakerde persoonlijkheden en geloven zij meestal in het oplossen van hun problemen door middel van geweld. Morrigan is samen met Ragnor de patroongod van de groenhuiden.