leonine

Amon Goudbloed

Feline zijn gracieuze, katachtige wezens die op verschillende plekken in Auros voorkomen. Van alle beestlingen zijn zij het meest geciviliseerde en verstedelijkte ras, al wonen de meeste feline nog steeds in kleine familieverbanden in het wild. Ze onderhouden ook meer contacten met andere volken dan de meeste beestlingen. In aantallen moeten ze vermoedelijk alleen de skaven voor zich dulden.

Varianten

Feline
De grootste groep feline wordt gewoon feline genoemd. Zij zijn niet al te groot en doen nog het meest denken aan de normale kat. Ze hebben verschillende kleuren vacht. Karakters van deze feline’s lopen sterk uiteen.

Sneeuwfeline
De sneeuwfeline wonen in de Kristalbergen. Slechts enkelen zijn na de revolutie gevlucht naar Savanna, maar de meeste hebben een veilig onderkomen in de Kristalbergen gezocht. Het klimaat in Savanna is veel te warm voor de sneeuwfeline. Deze Feline hebben een witte vacht met soms een zwarte of grijze tekening. Sneeuwfeline hebben vaak een rebels en agressief karakter. Ze hechten minder waarde aan uiterlijk vertoon dan de andere feline.


Leoline

De leoline of leeuwen zijn de grootste feline die er zijn. Ze kunnen goed samenwerken en hebben een groot gevoel voor eer en moed. Een leoline is altijd beleefd en eerzaam, maar daarnaast ook erg trots. Veel leoline zitten in het leger of hebben een voorname positie binnen de hiërarchie. Nog meer dan alle andere feline zijn de Leoline lui. Ze laten hun klusjes graag door anderen opknappen en zijn alles behalve punctueel. Enkel in de strijd gaan ze helemaal los.

Panthera
De panthera wonen voornamelijk in en om het Groene Oog. Ze doen het meest denken aan panters, tijgers en jachtluipaarden. Ze zijn groter dan normale feline, maar kleiner dan de leeuwen. De panthera zijn heel individualistisch. Veel van hen zijn kundige strijders. Waar de leoline liever in groepen frontaal aanvallen, hebben de panthera meer oog voor tactiek. Panthera zijn moeilijk te doorgronden. Ze houden van mysterie en façades. Als een Panthera vriendelijk tegen je doet, wil dat helemaal niets zeggen. De panthera zijn meer geboeid door kennis en magie dan de andere Feline.

Bestuur

Ondanks hun grote verspreidingsgebied rekenen de meeste feline zich tot één en hetzelfde koninkrijk. De hoofdstad daarvan, Leeuwenberg, ligt midden in Savanna. Vandaar uit regeert koningin Anna Kuska over al haar onderdanen, daarin bijgestaan door haar minister van defensie Amon Goudbloed.

Koningin Anna en haar hof

Koningin Anna en haar hof

Belangrijkste uitzondering op  de gemeenschappelijke heerschappij is Zilvermaan. Alhoewel dat gebied in naam nog deel uitmaakt van het koninkrijk, heerst er sinds de rebellie in het jaar 6670 feitelijk anarchie. Sindsdien heerst er anarchie in Zilvermaan. De sterkste straatbendes maken er nu de dienst uit.

De adel

Adel speelt een belangrijke rol in het koninkrijk van de feline. Politiek gekonkel is een nationale hobby en voor de adel nog het meest. Er is een permanente machtsstrijd gaande die grotendeels achter de schermen wordt uitgevoerd. Afpersing, omkoping en soms zelfs moord spelen hierbij regelmatig een een rol. Enkele belangrijke adellijke huizen zijn:

  • Huis Fayruz. Gravin Dinara Fayruz is de voornaamste van het huis Fayruz. Zij bezit een groot landgoed en staat bekend om haar grote feesten en vrijgevigheid. Het huis Fayruz heeft sinds Koningin Ramsa veel invloed in de raad en de politiek van het koninkrijk.
  • Huis Goudbloed. Het huis Goudbloed is een huis van leeuwen. Dit huis heeft voorname posities binnen het leger. Generaals en Ministers van Defensie. Huidige minister van Defensie is Daos Goudbloed.
  • Huis Edelmaan. Het huis Edelmaan is het huis van de voormalige koningslijn. Ook het huis Edelmaan is een huis van leeuwen. Horus Edelmaan is een directe afstammeling van de oude koning, de vader van de oude koningin Cleopatra’s wijlen echtgenoot. Horus zou volgens het oude systeem recht hebben op de kroon. Desondanks zijn ze zeer trouw aan de zittende koning(in) en hebben ze tot op heden geen pogingen gedaan de kroon voor zichzelf te stelen.

Cultuur

Typerend voor de feline is hun eeuwige strijd om roem. Feline worden graag gezien. Op verschillende manieren zullen de feline proberen deze roem te behalen. Door status binnen de politiek, door rijkdom, schoonheid of strijd. Feline geven meer om uiterlijk vertoon dan intelligentie. Het belangrijkste in het leven van een feline is zichzelf. De meeste Feline draaien hun hand er niet voor om over de rug van een ander hogerop te komen.

Wanneer een feline vriendelijk, complimenteus of vrijgevig is, is dit meestal om er zelf beter van te worden. Naast zichzelf geven de meeste feline ook veel om hun nageslacht. Want ook hun nageslacht kan een bijdrage leveren aan hun eigen roem. Feline’s worden graag gezien. Ze zijn modieus en artistiek. Vele feline’s hebben een typerend eigenaardigheidje waardoor ze herkend worden.

De meeste feline zijn erg gesteld op hun rust. Het leven heeft geen haast. Iets wat morgen ook kan, hoeft vandaag niet gedaan te worden. Feline luieren graag. Dit is ook terug te zien in hun inrichting die vaak gericht is op comfort. Door dit luie gedrag is het niet altijd even gemakkelijk om een afspraak te maken met een feline. Niemand vindt het raar als een feline twee uur te laat op een afspraak komt of zelfs helemaal niet op komt dagen. Veel feline vinden dat het leven enkel om hen draait en dat ze belangrijk genoeg zijn om op te wachten.

Feline worden actief als ze bij een hogere feline in de gunst willen komen. ’s Nachts en tegen de avond worden ze actiever. Dan is er tijd voor feest en strijd. De feline die in stammen in de bossen wonen, geven minder om uiterlijk vertoon en zijn vaak actiever dan de feline uit de stad. Maar ook deze feline zijn erg individualistisch en hiërarchisch ingesteld.  Feline houden van mysteries en façades. De werkelijke bedoelingen, emoties of intenties van een feline zijn soms moeilijk op te maken uit hun gedrag.

Gebruiken
Feline slapen vaak uit en gaan laat naar bed. Maar ook overdag willen ze nog wel eens tijd vrij maken om even te slapen. De slaapkamer is dan ook voor vele feline het belangrijkste vertrek. Maar ook buiten op straat vind je regelmatig slapende feline, op een terras of in het park in de zon.

Het geven van cadeautjes. Wanneer een feline bij een ander op bezoek gaat neemt hij of zij vaak een geschenk mee voor de gastheer of gastvrouw. De gastheer of gastvrouw geeft zelf bij afscheid vaak ook een aandenken mee aan de gast.

Veel feline in de stad hebben in of bij hun huis een klein altaar ter ere van Anata en Aurora. Vaak ligt er een stapeltje papier, een pen en een tondeldoos op het altaar. De feline schrijft zijn of haar hartenwens op het papiertje en steekt het vervolgens aan. Terwijl het opbrandt denkt de feline vurig aan zijn of haar wens.

De meeste feline houden zich ook aan de wet van gastvrijheid. Wanneer een feline een gast in zijn of haar huis ontvangt en deze gast van zijn brood en wijn heeft gegeten en gedronken mag de gastheer of gastvrouw zijn gast geen kwaad meer berokkenen gedurende het bezoek.

Aankleding- en rollenspeltip: denk aan de cultuur van het oude Egypte voor Leeuwenberg en straatkatten voor Zilvermaan.

Strijdkrachten

Het grootste deel van het leger binnen het felinerijk bestaat uit leeuwen. Het zijn krachtige krijgers van Ragnor en soms ook Morrigan. Leeuwen zijn zeer krachtig, maar worden al snel aangezien voor lui. Dat heeft een kern van waarheid; als er niets interessants te doen is, dan doen ze ook meestal vrij weinig. Gekscherend wordt er gezegd dat leeuwen twee standen hebben. Luieren of voluit de strijd in.

Religie

Niet alle goden worden actief aanbeden door de feline. Voor de feline in en rondom Leeuwenberg zijn vooral Anata en Aurora belangrijk. Zij worden regelmatig samen geëerd en staan bekend als de Tweeling. Buiten dit gebied zijn vooral Ragnor en Anata belangrijk. Enkele leolines en panthera willen ook nog wel Morrigan aanhangen. Ook Helos maakt deel uit van de cultuur van de feline. De priesters van Helos worden de Priesters van de Laatste Slaap genoemd.

Helena, Radon en Manos zijn niet of bijna niet te vinden binnen de Feline cultuur. Een enkele wijsgeer in het Groene Oog wil zich nog wel eens tot Radon wenden. Sommige Waterseers richten zich ook tot Radon.

Goden van de Nacht

Visie feline Visie mens
Helos, god van de dood Helos, god van de dood
Anata, godin van verraad en status Anata, godin van de haat en het bedrog
Ragnor, god van de strijd Ragnor, god der oorlog en strijd
Morrigan, godin van vernietiging Morrigan, godin van vernietiging

Goden van de Dag

Visie feline Visie mens
Helena, godin van genezing Helena, godin van genezing en bescherming
Aurora, godin van verleiding en schoonheid Aurora, godin van liefde en schoonheid
Radon god van kennis en magie Radon, god der kennis en magie
Manos, god van de natuur Manos, god der creatie en de natuur

Rondom de dood zijn ook vele rituele en gebruiken te vinden. Zie hiervoor ook hieronder bij Priesters van de Laatste slaap.

Groepen en organisaties

Waterseers
Savanna kent veel droge gebieden zoals woestijn en savanne. Water is daarom zeer waardevol. De belangrijkste rol van de Waterseers is daarom het veiligstellen van de toekomst van het felinerijk door het garanderen van de watertoevoer.

De Waterseers wijden hun hele leven aan het vinden van water en gebruiken daarvoor alle middelen die tot hun beschikking staan. Hierbij richten ze zich tot magie, de goden en astrologie. Geen Waterseer is daarom hetzelfde. De één benadert het vinden van water zeer wetenschappelijk, terwijl de ander zich tot de Goden richt en weer een ander kaarten legt voor antwoorden. Hieromheen is folklore ontstaan dat Waterseers de toekomst kunnen voorspellen. Hun raad wordt dus veel gevraagd en hoog gewaardeerd.

Waterseers genieten veel aanzien binnen de cultuur van de feline, maar gedragen zich desondanks zeer nederig, als dienaren van het volk. Ze staan  buiten de hiërarchie en dingen niet mee in de politieke strijd om de macht. Als toeschouwers langs de zijlijn realiseren zij zich beter dan de meesten dat eigenwijsheid en rebellie in de aard van de feline zit. Een volledig stabiele regering zal er in hun ogen waarschijnlijk dus nooit komen. Daarom bemoeien ze zich er ook niet mee.

Zwarte Panters
De Zwarte Panters zijn in naam een moordenaarsgilde, maar in de felinesamenleving uitgegroeid tot een paramilitaire politiemacht. Ze laten zich graag inhuren voor diverse minder frisse klussen in het gekonkel tussen de felineadel, wat een zeer lucratieve business is. Ondanks dat ze vooral door geld gedreven worden, genieten ze een zeker respect onder de bevolking. Bekende Zwarte Panters worden vaak gezien als helden. De Zwarte Panters onderhouden ook banden met het internationale moordenaarsgilde CLOS.

De meeste Zwarte Panters vinden zichzelf heel wat. Ze hebben een sterk geloof in hun eigen kunnen. Dat  uit zich vaak in een flamboyante stijlkeuze of persoonlijke markering. Zo hanteert iedere Zwarte Panter een indrukwekkende bijnaam, met als doel naamsbekendheid op maken en toch anoniem en mysterieus te blijven.

Priesters van de Laatste Slaap
De Priesters van de Laatste Slaap zijn de priesters en priesteressen van Helos binnen de felinegemeenschap. Zij zijn verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van de cryptes. Zij dragen diensten op voor de doden en voor Helos. Ook regelen zij uitvaarten en begrafenissen. In de Kristalbergen zijn deze crypten ondergronds, in Savanna zijn de crypten veelal bovengronds.

Gestorven feline worden in een rijk versierde kamer gelegd met hun dierbare bezittingen. Daar slapen ze in hun bed hun laatste slaap, zodat ze uiteindelijk kunnen ontwaken in het rijk van Helos. In deze kamer wordt door de priesters en de nabestaanden tien dagen en nachten een wake gehouden voordat de kamer helemaal wordt afgesloten. Tijdens deze wake mag er niet gesproken, gegeten of gedronken worden. Priesters en nabestaanden wisselen elkaar wel af. Na tien dagen wordt er een feest gehouden ter ere van de overledene. Tijdens dit feest worden alle dingen die hij of zij bereikt heeft in zijn leven nadrukkelijk besproken en herinnerd.

Straatbendes Zilvermaan

Hieronder zijn de vier belangrijkste straatbendes beschreven die te vinden zijn in Zilvermaan. Naast deze redelijk grote groeperingen zijn er ook verschillende kleine groeperingen te vinden. Meestal tellen deze kleine groepen niet meer dan 10 personen.

  • De Coldhunt-straatbende is ruig, onvriendelijk en meedogenloos. Ze schromen niet om te moorden, ondanks dat de wetten zeggen dat dit verboden is. Zij bezitten het meeste ‘werkgebied’ van heel Zilvermaan. De Coldhunt -traatbende wordt geleidt door Dalek Blackcoat, een koudhartige, calculerende felineman die gewend is dat er naar hem geluisterd wordt. Hij is wantrouwig en om in zijn bende te komen moet iemand minimaal vier tests doorstaan. Lukt dit niet, dan wordt die persoon zonder slag of stoot gedood. Met Dalek wordt ook niet onderhandeld. Het gaat zoals hij het wilt, en als een opdrachtgever dat niet wil, dan is deze zijn of haar leven niet meer zeker. Veel van de kleine straatbendes werken voor hem, maar zijn niet bij hem aangesloten. De Coldhunt straatbende staat bekend om moord, afpersing en dieverij.
  • De Battlefang-straatbende is voorzichtig en achterbacks. Evenals de Coldhunt-gang schromen zij niet om moorden te plegen, maar dit doen zij vooral alleen in opdracht van degenen die hen hier goed voor betalen. Het zijn stuk voor stuk moordenaars, hoewel ze vaak in het dagelijks leven gewoon ergens werken en bekend staan als goede, vriendelijke burgers. De Battlefang straatbende wordt geleidt door Kati Smokedream, een gevreesde felinevrouw die niets op heeft met gezag. Zij is vooral nadenkend, uitdagend en zeer dodelijk als het erop aankomt.
  • De Scarspirit-straatbende zijn vooral dieven. Zij hebben niets op met moorden, maar stelen wel alles wat los en vast zit zonder opgemerkt te worden. De meeste straatkatten zijn hierbij aangesloten, en leveren een deel van de buit in. Van het andere deel leven zij. De Scarspirits zijn vooral eenzamen, op zichzelf werkende individuen die geen echte leider hebben. Van hen valt het minst te vrezen, behalve als ze op geld uit zijn.
  • De Farcry-straatbende zijn vooral huurlingen die hun vaardigheden verkopen. Wat dat betreft zijn het echte ‘turncoats’ en zijn ze absoluut niet te vertrouwen, tenzij ze genoeg betaald worden. Dan nog is het onmogelijk om met alle zekerheid te zeggen dat ze zich niet opeens tegen de opdrachtgever keren. Ook zij hebben niet veel op de wet, maar zijn niet zo meedogenloos as Dalek Blackcoat en zijn bende. Om de zoveel tijd is er ook een nieuwe leider, simpelweg omdat ze elkaar afmaken als er iets niet naar hun zin is.