Zoals gezegd zit de mens als ras overal tussenin. Er zijn vele verschillende mensen qua uiterlijk en karakter, maar hun keuzes maken zij vrij en zij worden daarin niet beperkt door hun schepping. Daarom vindt je onder de aanhangers van de goden onder de mens volgelingen voor elk der Goden. En wat magie betreft zul je menselijke magiers van elk element zien.  Hoewel zij misschien niet een graad van perfectie behalen zoals de andere rassen, maakt hun diversiteit dit meestal ruimschoots goed. De mens kan alle kanten op en de diversiteit die daaruit voortkomt is te groot om ooit op papier te beschrijven.