Hertogdom Turingen

Steden

Turingenstad

Soms wordt Turingenstad ook wel Turingstad genoemd. De bewoners van ‘de oude stempel’ en wat meer gevoel voor oude tradities zullen ‘Turingstad’ gebruiken, De reden hiervoor ligt in het verleden: ongeveer 500 jaar geleden stierf de koning Marcus van het toenmalige koninkrijk Silesia zonder troonopvolger. Twee neven van hem, van de familie Van Thuring, maakten beiden aanspraak op de troon. Zichzelf tot koning uitroepen durfden ze niet, dus ze   noemden zichzelf allebei ‘Hertog van Thuring’. Het rijk splitste op in twee delen, en zelfs de hoofdstad ondervond de splitsing: er ontstond een Laagh Thuringstadt en een Hoogh Thuringstadt. Enkele eeuwen na een bittere vete tussen de twee delen, bleef iets meer dan 100 jaar geleden de Hertog van Laagh Thuring zonder zonen: zijn vrouw stierf bij de bevalling van hun eerste en enige dochter, Aliana. Toen de hertog van Hoogh Thuring stierf, vond zijn zoon, Adan, de ware liefde bij Aliana. Beiden wilden ze een eind aan de vete maken, en besloten te trouwen en het hertogdom te verenigen; omdat ze beiden Van Thuring heetten, besloten ze de herenigde hoofdstad om te dopen ‘Thuringenstadt’, wijzend om het meervoud van de lijnen Van Thuring die samenkwamen. In de loop der tijd is ook de schrijfwijze van de naam van de hertogen hierop aangepast.

Karperhaven

Een van de belangrijkste handelssteden in Turingen, is Karperhaven. Karperhaven is een grote haven met enorme pakhuizen en scheepswerven. Vanuit de haven wordt handel gedreven met bijna alle rassen van Auros. Er wordt het meeste handel gedreven met de Elven en Dwergen. Deze twee gebieden zijn voor de schepen het gemakkelijkste te bereiken en beschikken over de meeste handelswaren. Daarnaast is Karperhaven een trekpleister voor toeristen. De stad beschikt over vele taveernes die onderdak bieden aan zeelieden en reizigers. Op de grote markt worden exotische handelswaren uitgestald en verkocht. Het aangrenzende strand is schoon en ideaal voor badgasten.

Schellendam

Schellendam staat bekend om zijn vele kleermakers. Rondom Schellendam zijn verschillende katoenplantages en schapenhouderijen. Een groot deel van de stad bestaat uit werkplaatsen waar de katoen en wol verwerkt wordt tot stof en in verschillende prachtige kleuren wordt geverfd. In de binnenstad huizen is het ook een bonte bedoening van kleuren. De ene etalage is nog opvallender dan de andere. Schellendam heeft typische arbeidersbuurtjes, maar ook prachtige herenhuizen en dure herbergen.

Noordlicht

In Noordlicht wonen behalve veel mensen ook veel Dwergen. Zij zorgen voor een goede samenwerking tussen Trokhar en Turingen. Noordlicht is de stad van de wetenschap. Hier staat de universiteit en wonen voornamelijk professoren en ingenieurs.

DSC_2536

Raänor Poort

Raänor Poort is een verzamelplaats voor handelaren en reizigers. Voor toeristen is hier van alles te beleven. Zo is er aan de rivier een ontspanningsoord waar masseuses en schoonheidsspecialisten het de vermoeide reiziger gemakkelijk maken. Over de rivier varen verschillende plezierboten en ieder jaar organiseert de burgemeester een grote kermis. De markt van Raänor Poort is enorm en de handelswaren zijn veelzijdig.

Dorpen

Arlingen

Arlingen is een klein, gelovig dorpje in het noordoosten van het Hertogdom Turingen, gelegen nabij Noordlicht. Het is de geboorteplaats van Endar, een legendarische voorvechter van Helena.

Doornbeek

Doornbeek is een grensdorp dat langs een van de belangrijkste handelsroutes tussen Turingen en Raänor. Het is bekend vanwege de herberg ‘De Woudstee’, een populaire pleisterplaats onder handelaren. De beruchte necromantiër Heronimus de Blauwe werd in 6708 in Doornbeek verslagen door een groep avonturiers.

Driebruggen

Driebruggen is een kleine havenplaats aan de noordkust van Turingen.

Uithoek

Uithoek is een gehucht in het westen van Turingen, vlakbij de wouden die Turingen afschermen van de Woestijn.

Het Woude

Het Woude is een klein, afgelegen dorp in het binnenland van Turingen. De bewoners hebben weinig contacten met de buitenwereld.

Venar

Venar is een gehucht nabij het Klooster van de Dageraad. De inwoners houden zich vooral bezig met hand- en spandiensten voor de inwoners van het klooster.

Vennenwoud

Vennenwoud is een bescheiden nederzetting aan de grens met de baronie van Raänor. Vlakbij, aan de overkant van de grens (in Raänorees gebied), ligt de grenspost Veenwal.

Vierop

Vierop is een piepklein dorpje met slecht een handvol inwoners nabij de grens met Raänor. In 6707 werd het verwoest door Raänorese soldaten, maar inmiddels hebben de inwoners het weer herbouwd.

Wilgenhegge

Wilgenhegge is een klein, streng religieus dorp dat dichtbij Turingenstad ligt. Het is vooral bekend als de geboorteplaats van de Hogepriesters Sara en Hilde Witteveen. Wilgenhegge kent een bescheiden tempel van Ragnor, waar zowel Sara als Hilde Witteveen een tijdje als misdienaar gediend hebben.

Woestval

Woestval is een kleine handelsplaats in de binnenlanden, vlakbij een doorwaadbare plaats in de rivier de Beelder. Het ontleent zijn naam aan de nabijgelegen watervallen in diezelfde rivier. Woestval heeft de twijfelachtige eer bekend te staan als de plaats waar de gouden ridder Orlando gedood werd tijdens de derde necormantische oorlog.

Wolvenzeel

Wolvenzeel is een flink boerendorp dat enkele tientallen kilometers ten westen van Turingenstad ligt. In 6707 was het dorp het toneel van een grote veldslag, toen het bezet werd door necromantiërs en daarna belegerd door de troepen van de Hertog. Vele iinwoners kwamen daarbij om het leven, een drama waar het dorp nog steeds van herstellende is.

Kloosters en landgoeden

Helena’s toevlucht

Helena’s toevlucht is een groot klooster van Helena. Hier worden priesters opgeleid, staat een groot ziekenhuis en een flink weeshuis.

Klooster van de Dagenraad

In dit klooster worden de zusters van de Dagenraad opgeleid. Deze zusters wijden hun leven aan de Goden van de Dag. Vanuit het klooster worden zij uitgezonden om de armen en hulpbehoevenden bij te staan en het woord van de Goden te verspreiden.

Savannah’s Vallei

Savannah’s Vallei is een ruig gebied in het noordelijkste puntje van Turingen. De bewoners gaan grotendeels hun eigen gang en trekken zich weinig aan van het gezag in Turingen.

Touraine

Touraine is een welvarend landgoed in het zuiden van het Hertogdom van Turingen. Het is eigendom van de familie Sorel,  waar Kardinaal Raphael van Morrigan toe behoort.

De Witte Haven

Een landelijk gelegen  klooster van Helena. In 6706 werd het klooster verwoest door ondoden, maar inmiddels is het weer opgebouwd en bewoond.

Baronie Raänor

Raänor-stad

De hoofdstad van de baronie is een van de grotere steden buiten het hertogdom Turingen. Hoewel de stad in geen enkele mate te vergelijken is met Turingenstad, is het een van de grootste handelscentra van Auros. Dit maakt Raänor een baronie met een grote economische macht waarvan de groei slechts tegengehouden wordt door het relatief kleine aantal inwoners. De stad op zich is ingedeeld in vier kwartieren, waarvan ieder kwartier is genoemd naar de functie die het heeft binnen de stadsmuren. Verdere onderverdeling van de stadsbewoners binnen de stadsgrenzen (en ook daarbuiten) kan gemaakt worden naar handelsfamilie en of gildelidmaatschap en of niet hebben daarvan.

Het Tempelkwartier of Westkwartier: Hier bevind zich de grote tempel van Ragnor evenals een aantal kleine tempels naar de andere goden. Ook wonen hier de rijkste handelsfamilies van de baronie inclusief de Baron. De straten zijn hier schoon en goed onderhouden. Her en der doen wachten van de militie hun ronden waardoor diefstal en andere misdaden grotendeels afwezig zijn in dit kwartier. De brede straten worden getekend door de nog grotere huizen want hier probeert de elite van Raänor de andere rijke de loef af te steken met pracht en praal.

Het Havenkwartier of Oostkwartier: Hier bevindt zich de kleine pittoreske oude haven met daarachter de grote visafslag van Raänor en kleine waag. De meeste gilden hebben hier hun hoofdkantoor zitten en het is dan ook een komen en gaan van handelslieden, werklieden, zeemensen en vissers vanaf de haven. Twee kleine patrouille schepen bewaken permanent de haven en de korte handelsroute naar Belfor.

Het Kwartier der Financiën of Noordkwartier: banken, pakhuizen, winkels, alles wat verhandeld word bevind zich hier. Ook hebben alle gilden hier dependances en hun grotere werkplaatsen. Ieder ochtend is het dan ook een komen en gaan van werklieden vanuit het Laagkwartier naar het kwartier der Financiën. De kleinere families hebben hier hun woningen en pakhuizen zo dicht mogelijk tegen de grens van het Tempelkwartier aan om maar zo veel mogelijk mee te pikken van de pracht en praal van hun rijkere concurrenten. Hier bevind zich tevens de Beurs van Raänor, de Bank en de grote Waag .

Het Laagkwartier of Zuidkwartier: De gewone bevolking van Raanor-stad leeft hier. Natuurlijk zijn ook hier diverse taveernes, winkels en badhuizen te vinden echter hier bevind zich ook een deel van de industrie. Smederijen, houtzagerijen-snijderijen, schoenmakers, alles wat niet in de andere kwartieren een toekomst had verplaats zich uiteindelijk naar het laagkwartier. Er word gefluisterd dat er een dievengilde actief is binnen het laagkwartier en onder de militie zijn er mannen die bepaalde delen van het laagkwartier niet in durven vanwege de criminaliteit. Echter dit zijn natuurlijk maar geruchten….

Belfor

Het eiland Belfor voor de kust, aan de overzijde van de engte van Helos, is in naam onderdeel van Raänor, maar in werkelijkheid zijn het alleen de noordelijke grote haven (die gebruikt wordt als overslaghaven sinds de haven van Raänor-Stad zelf te klein is geworden), marinebasis “Waterland” en het aanliggende handelsstadje die interessant zijn voor een bezoek.

Het stadje wordt bestuurd door de magistraat vanuit het grote fort “Standvast” dat op de enige betrouwbare steengrond is gebouwd.

Aan de voet van de kliffen van “Standvast” bevind zich marinebasis “Waterland” waar een groot deel van de Raänoritische maritieme macht zich bevindt.

De rest van het eiland beslaat voornamelijk veenland, duinen, bos en moeras. Hoewel de bossen goed gebruikt wordt voor de bouw van schepen en het veenland langzaam word ingepolderd in verband met de voedselvoorziening, leven in het moeras en de zuidelijke duinen alleen maar enkele stammen van primitieve beestlingen. Ondanks de culturele verschillen staan de beide rassen op goede voet met elkaar. De watermagie welke zo natuurlijk komt bij de beestlingen houd de zee in toom, de akkers bevloeid met als gevolg dat de diensten, het advies en totems van de beestlingen Sjamaan ook door de Raänoritische boeren en handelslieden word gebruikt en er goed voor word betaald.

Afgelegen duinen, kliffen en zompige veenlanden worden door het Raanoritische leger gebruikt voor de basis training van nieuwe recruten. De duinen en zee zijn voor de marine de perfecte plek om hun mariniers en zeelieden op te leiden terwijl het veenland en delen van de bossen perfecte locaties zijn voor de militia. In de duinen is een klein dorpje “Duinen” nagebouwd om hier de stadswachten voor te bereiden op hun taak in een van de steden die Raänor rijk is.

Ormklif

Ormklif ligt in het noorden van de baronie. In deze stad worden de handelswaren vanuit Turingen en Meya-Tula verzameld. Er staan grote pakhuizen in deze stad. De handelswaren worden vanuit hier per kar of boot vervoerd naar de rest van de Baronie. Voor reizigers die Meya-Tula willen omzeilen is Ormklif een geliefde rustplaats. Ormklif ontvangt om die reden ook veel geld van toerisme.

Meerval

Meerval is een arbeidersstad. Vooral mijners betrekken de grauwe killen huizen van Meerval. De stad heeft weinig sfeer, de gebouwen hebben weinig tot geen versiering. De armoede is hier groter dan in de rest van de baronie. De inwoners werken in de mijnen van de Koperheuvels of Ijzerbergen of in de haven waar de schepen liggen die de gewone delfstoffen richting de hoofdstad moeten vervoeren. Via een smalle aftakking van de Rivier de Stroom.

Hermstmark

Deze stad heeft veel weg van Meerval. Maar het lijkt alsof de inwoners van Hermstmark gelukkiger zijn. De stad is minder vervallen en de bewoners hebben hun luiken en deuren in vrolijke kleuren geschilderd. Sommige beweren dat het frisse water van de Stroom zorgt voor de opgewekte inwoners, anderen zeggen dat het door het Dwergenbier komt dat in de kroegen wordt geschonken, weer anderen zeggen dat hun gekleurde luiken het verschil maken. Al met al is de criminaliteit en armoede in Hermstmark beduidend lager dan in Meerval.

Helenakapel

Helemaal in het zuidelijkste puntje van Raänor staat de Helenakapel. Ook de andere goden worden in de hoofdstad geëerd, maar de baronie heeft een speciaal plekje voor Helena. De Helenakapel ligt in een idyllisch glooiend landschap, met kleine beekjes, bloemenvelden en landerijen. Om de kapel heen ligt een heel netwerk van verschillende gebouwen. Zo vindt men hier ook het rusthuis voor ouderen, het weeshuis, het ziekenhuis, een klooster, een school en een psychiatrie.

Tempel van Ragnor

Midden in Raänor ligt de tempel van Ragnor. Behalve een tempel is het ook een opleidingsinstituut voor de militia van Raänor. Dit instituut is erg groot. Barones Yarma had de legermacht altijd op de eerste plaats staan.

Romun

Romun is een middelgroot dorp in het westen van Raänor. Het is vooral bekend als de geboorteplaats van de befaamde majoor Ernst van de 16e Compagnie.

Veenwal

Veenwal is een kleine grenspost, gelegen op twee kilometer van het Turingse dorp Vennenwoud. Zelf heeft Veenwal geen herberg, dus veel inwoners van Veenwal zoeken in hun vertier in Vennenwoud.

Het Groene Land

Het grootste gedeelte van het groenhuiden gebiedbestaat uit een grasland waar het overleven moeilijk is. Een goede vergelijking hiermee zijn savannen, hoewel de temperaturen in het groene land vaak minder hoog zijn. In het groene land zijn de perioden van droogten en regen echter ook vaak lang. In zo’n periode is het weer vaak maanden achter elkaar hetzelfde, waardoor planten en dieren het moeilijk hebben.

Alhoewel het Groene Land gedomineerd wordt door groenhuiden, leven er ook diverse andere rassen. Het meest bekend daarvan zijn menselijke barbarenstammen, die net als de groenhuiden een tribale, martiale levenstijl er op nahouden.

Selheim

Selheim is een dorpje in de noordelijke wouden van het Groene Land, ingeklemd tussen een steile bergrug en een riviertje. Het is alleen maar toegankelijk per boot of via een smalle brug over de rivier die van de kant van het dorp op te halen is. De overlevering wil dat Selheim in het verre verleden een zilvermijn heeft gehad, misschien wel van de dwergen, maar de huidige bewoners – een barbarenstam – houden zich daar niet mee bezig.

Skaggerak

Skaggerak is een dorpje dat kort bij de westelijke zijde van de Runenbergen ligt, in het Groene Land. Het wordt voornamelijk door mensen bevolkt en enkele dwergen.

De Shugenya

Konoha

Konoha is het centrate en grootste eiland van de Shugenya. Het wordt omringd door hoge rotsen aan vrijwel alle kusten, maar in het binnenland bevinden zich vruchtbare landerijen. Centraal in het binnenland ligt de hoofdstad en het keizerlijk paleis. Aan de noordkust bevinden zich enkele havens.

Yurasu

Yurasu is in omvang het tweede eiland van Shugenya, gesitueerd ten zuidoosten van Konoha. Vanwege zijn gunstige ligging ten opzichte van de elfeneilanden en de mensenrijken vindt de meeste handel op dit eiland plaats.

Sabaku

Sabaku is het kleinste van de grote drie eilanden en het meest westelijk gelegen. Het is een onherbergzaam oord dat grote aantrekkingskracht uitoefent op monniken en wijsgeren die rust en verdieping zoeken, maar ook op sujetten die wat minder op hebben met de strenge hiërarchie van Shugenya.

Dao

Dao is een van de kleinere schiereilanden van het Shugenya keizerreik,  gelegen ten noorden van Yusaru. Op het eiland wonen velen artiesten, kunstenaars, filosofen, geleerden, en monniken. Dao staat tevens bekend om het op twee na grootste Helenaklooster van Shugenya, en de vechtmonniken die daar trainen.

De Necropool

De Necropool ligt op een rotsachtige heuvel in de woestijn, waardoor het kenmerkende silhouet van de citadel met haar drie torens al van veraf zichtbaar is.  Vroeger huisde de Zwarte Orde in deze citadel, een groot gebouwencomplex in de binnenstad. Nu is het de zetel van de stadsraad.

De binnenstad heeft een eigen stadsmuur, die het rijkere gedeelte van de stad scheidt van het armere gedeelte. Zowel de binnenstad als de buitenstad zijn onderverdeeld in districten, waarvan de meesten gedomineerd worden door een of meerdere Huizen.

Dode Woud

De stad wordt volledig omring door het zogeheten Dode Woud, een bos dat in het verleden op onnatuuurlijke wijze in stand gehouden werd met necromantische magie. De belangrijkste functie van dat woud was het bieden van beschutting tegen zandstormen. Met de val van de Zwarte Orde is het magische onderhoud gestopt, waardoor het oorspronkelijke Dode Woud ook echt dood is. Inmiddels staan er op verschillende plekken in het Dode Woud weer echte planten, die echter ook veel onderhoud vergen. De necromantie mag dan wel verdwenen zijn; de woestijn ligt er nog steeds.

Benito’s Baai

Aan de kust van Trokhar ligt een besloten baai die alleen maar toegankelijk is via moeilijk begaanbare zeeroute. Hier maken piraten de dienst uit. Er zijn verschillende kleinere nederzetting en een hoofdstad, het beruchte Benito’s Longroom.

Meer informatie over Benito’s Baai is verkrijgbaar bij de spelleiding.

Overige plaatsen

Borgstede

Borgstede is een kleine stad in de Kristalbergen, met ongeveer 800 vaste inwoners en een paar 100 wisselende handelaren die komen en gaan over de handelsroutes tussen Turingen, de dwergensteden, de Shugenya en de felines.  De stad beschermt zichzelf tegen de elementen met magie en herbergt daarom een groot aantal magiërs.

Over Borgstede is meer informatie beschikbaar bij de spelleiding.