Halflingen

De mens is het enige ras dat in staat is om zich met andere rassen voort te planten. Zo kunnen halfelfen, halfdwergen, halfgroenhuiden en halfbeestlingen ontstaan. Zulke halflingen zien er meestal overwegend menselijk uit, maar wel met subtiele kenmerken van de andere ouder. Halflingen zijn altijd onvruchtbaar en kunnen dus zelf geen kinderen krijgen. Vaak hebben ze moeite om te aarden in de gemeenschap waar ze opgegroeid zijn, als ze daar al niet worden uitgestoten.

Azaz, de halfling faun (rechts)

Azaz, de halfling faun (rechts)

Bastaarden

De verschillende subrassen kunnen onderling wel kinderen krijgen. Combinaties tussen bijvoorbeeld windelf en maanelf, of feline en ursine, zijn dus mogelijk. Een kind uit zo’n verbond wordt een bastaard genoemd. Bastaarden nemen echter meestal voor 95% het uiterlijk en de specifieke karaktertrekken van het oorspronkelijke moederras over. De goddelijke magie die gebruikt is voor de creatie van de verschillende rassen zorgt er zo voor dat de subrassen hun zuiverheid behouden.

Bastaarden zijn wel vruchtbaar en kunnen gewoon kinderen krijgen, al worden ook zij vaak niet voor vol aangezien in hun leefgemeenschap.