Ogres zijn iets groter en sterker dan goblins en orken, maar kleiner dan de trollen. Ze worden gekenmerkt door een hoorn op hun voorhoofd. De lengte van de hoorn geeft een goede indicatie van de leeftijd van de ogre. Ogres komen voor in verschillende tinten groen en bruin, en soms ook grijs.

Ogres zijn de meest rustige van de groenhuiden. Dit is in de jaren zo gegroeid doordat ogres zich slechts langzaam voortplanten. Ze zijn in feite wat voorzichtig geworden. Aan de andere kant weten ogres ook wel dat ze krachtiger zijn dan de meeste andere groenhuiden, waardoor ze zeker zijn van een gunstige positie binnen een stam. Er is voor een ogre dus ook niet veel reden om zich extra te bewijzen, de meesten vinden het wel prima zoals het is.