goblinGoblins zijn vaak iets kleiner dan de gemiddelde mens, hebben een groene huiskleur en puntoren en spreken meestal met hoge, piepstemmetjes.  Fysiek zijn ze het minst ontwikkeld van alle groenhuiden, maar dat compenseren ze met een grotere intelligentie en behendigheid.

Goblins hebben over de jaren heen geleerd dat eerlijkheid leidt tot armoede en honger. Daarom hebben ze geleerd om te stelen en te bedriegen om aan hun eten (en meer) te komen. Ze zoeken vaak aansluiting bij een sterkere groep, waardoor ze met die groep zichzelf wel kunnen bewijzen.