woud-elfGod: Manos

De woudelfen zien het meest in de leer van Manos: het leven, de natuur en de dieren. Ondanks dat de andere elfen zeggen dat ze verwilderd zijn, zijn de woudelfen een nobel en trots ras. Ze dragen simpele kleding in allerlei schakeringen van groen en aardetinten, sieraden van natuurlijke materialen zoals ruwe stenen, gekleurde klei en veren, en tatoeages en schilderingen in het gezicht. Ze vieren grote gebeurtenissen in de natuur (zoals het begin van de seizoenen, de eerste nachtvorst, zonsverduistering, etc.) uitbundig. Voor woudelfen is het leven in de wilde natuur het echte, pure leven.

Woudelfen zijn wat meer op zich zelf dan andere elfen. Ze bekommeren zich niet om stadse en materiële zaken. Hun bestaan is simpel; ze leven met wat de natuur hen geeft. Woudelfen zijn vaak schichtiger dan andere elfen. Ze zullen zich niet aan etiquette en omgangsvormen houden, omdat zij dit vaak nutteloos vinden, maar ook omdat zij het niet gewend zijn. Deze elfen zijn recht door zee en meedogenloos als het moet, net zoals de natuur. Ze vinden de windelfen vaak omslachtig met hun lange discussies en beleefdheden; als je iets belangrijks hebt te zeggen moet je gewoon je mond open doen, vinden zij. Sommige vertonen zelfs dierlijke trekjes. Ze zullen niet snel contact leggen met andere elfen, laat staan mensen en dwergen. Toch zijn er enkelen die in de stad wonen. Zij zorgen daar voor de dieren, de parken en omliggende bossen. Ook fungeren ze als gidsen en boodschappers.

Binnen de woudelfen is het ras verdeeld in verschillende stammen. Deze stammen vereenzelvigen zich vaak met een bepaald dier, zoals de wolf of de beer. Vaak draagt hun stam dan ook dezelfde naam. Binnen elke stam hebben de stamoudsten het voor het zeggen. De stamoudsten zijn een raad met daarin; een krijger, een sjamaan (oftewel een hoge priester van Manos) en een woudloper. Iedere stam heeft ook een vertegenwoordiger die ééns per jaar samenkomt met de vertegenwoordigers van de andere stammen. Tijdens deze bijeenkomsten worden territoriale problemen besproken, problemen met de flora en de fauna van de eilanden en andere zaken die op dat moment belangrijk zijn. De woudelfen leven op het eiland Linde Tauri, maar kunnen ook op andere plekken hun tijdelijke thuis maken.