Godin: Helena

Historisch gezien zijn alle elfen windelfen, aangezien zij geboren zijn met het element lucht. De hoge elfen echter vinden dat zij het dichtst bij de oorspronkelijke elfen staan, en noemen zichzelf daarom windelfen. ‘Hoge elfen’ is de naam die de andere elfenrassen hanteren; een naam die ze van de mensen hebben gekregen. De windelfen bezien de leer van Helena – helpende hand, geweldloosheid, genezing – als de beste voor een waardig bestaan; een waardig bestaan voor alle levende wezens. De windelfen dragen vaak luchtige kleding, veelal lichtblauw van kleur, in combinatie met donkerblauw, wit en zilveren accenten. Ze bewegen zich gracieus, precies, alsof ze op de wind meedansen. Hun beheersing van luchtmagie is ongekend.

De windelfen voelen zich goed thuis in steden. Hun ‘thuiseiland’ is Tol Helena, maar ze zijn ook het dominante ras in de steden op Tol Amil en Ando Martë. Zij hebben daarom ook de meeste contacten met de mensen en de dwergen. Ze zijn niet het meest uitbundige volk van de elfen, maar gedragen zich met gratie en waardigheid. Een windelf komt in eerste instantie rustig en misschien zelfs wat gesloten over. Dit wordt door andere rassen soms verward met arrogantie. Maar de windelfen voelen zich niet beter dan anderen; ze zullen zich nooit verlagen tot zo’n onwaardige emotie. Ze zijn vriendelijk, geduldig en hulpvaardig zoals Helena het hen geleerd heeft.

Windelfen hebben een sterk gevoel voor hiërarchie en  kennen vele gebruiken omtrent etiquette. Dat ziet men alleen al in de begroeting die vaak gepaard gaat met een buiging en een vredeswens. Een windelf kent zijn of haar plaats in de samenleving en gedraagt zich met groot respect naar zijn meerderen. Van zijn minderen verwacht hij of zij het respect dat hem toekomt.

In het geval van een vreemde zal een windelf niet onmiddellijk de ander de les lezen als deze zich niet aan de omgangsnormen houdt. Windelfen zijn immers gewend met volken zoals de mensen en dwergen te handelen. Maar een windelf zal wel duidelijk maken dat er gesproken dient te worden met respect. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk in een gesprek om toestemming te vragen van je meerderen om te mogen spreken.

Ook zal een windelf die zich in een ruimte bevindt met hoger geplaatste elfen dan hijzelf, nooit gaan zitten voor de hoogste in rang zijn zetel heeft ingenomen. Een windelf zal niet snel zijn stem verheffen en elk probleem met gepaste beheerstheid en nuance oplossen. Windelfen zijn van nature geduldig en nemen dan ook de tijd om in een dispuut tot een overeenkomst te komen.