MaanelfGod: Radon

In vroeger tijden besteedden de meest wijze elfen van een gemeenschap veel tijd aan het bestuderen van de maan, de zilverwitte schijf, licht in de duisternis zoals kennis in onwetendheid. In het maanlicht deelden zij hun verhalen, kennis en filosofeerden zij samen, en leerden van de god Radon de kunst van het schrift en de magie. De mysterieuze en wijze maanelfen zijn hoeders van kennis. Hun huid is bleker dan die van de andere elfen, omdat ze vaak ’s nachts (in het maanlicht) aan het studeren zijn.

Ze hebben lichtblond, soms zelfs zilverwit haar en dragen donkerblauwe kleding voorzien van allerlei magische tekens. Maanelfen hebben goede contacten met de seelie en sommigen hebben van hen de hartmagie geleerd. Er schijnen maanelfen te zijn die zelfs nog andere soorten magie beheersen.

Maanelfen geven vaak een dromerige afwezige indruk. Ze zijn nieuwsgierig en ondernemend, maar behouden daarbij wel een gepaste terughoudendheid. Ze zullen proberen zoveel mogelijk te leren van anderen zonder zich storend aan een ander op te dringen. Maanelfen kunnen soms plotseling tijdens een gesprek stilvallen om na te denken. Ze beschouwen zich als de hoeders van kennis. Ze hebben veel geheimen, maar delen alle kennis die zij niet als gevaarlijk beschouwen.

De maanelfen hebben een hele hechte gemeenschap, met aan het hoofd de meest wijze elfen van hun ras. Dit zijn hoofdmeesters, hoge priesters en hoge magiërs. Hoe meer kennis de elf bezit, hoe meer aanzien hij ontvangt. Natuurlijk is het in sommige gevallen niet altijd duidelijk wie de meeste kennis bezit. Daar wordt niet moeilijk over gedaan. De maanelfen geloven dat er altijd meer te leren is en dat men van elkaar kan leren. De maanelfen hechten tot beperkte mate waarde aan etiquette. Een leerling behoort respect te hebben voor zijn leraar en hem dankbaar te zijn voor zijn tijd. Maar andersom moet een leraar ook respect hebben voor de leerling. Een frisse geest kan altijd met nieuwe ideeën komen.

Maanelfen leven voornamelijk op Tindómerel. Daar staan hun scholen, bibliotheken, laboratoria en onderzoekcentra. Er bestaan groepen maanelfen die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben om de kennis te beheren. Zo is er een groep elfen die zich bezighoudt met de onderzoeken en de kennisopslag in het astrologisch centrum. Slechts hele oude elfen hebben meerdere disciplines en interesses. Maar vele kunnen hun hele leven vullen met het bestuderen van een aspect van de wereld; Auros. Buiten Tindómerel leven de maanelfen in Olore Osto of bij scholen op de andere eilanden; enkelen reizen rond om informatie te verzamelen of te verstrekken.