Hulpverleners
De eerstehulpverlening op een evenement worden gecoördineerd door een door het bestuur aangewezen EHBO coördinator. De EHBO coördinator van het betreffende evenement wordt tijdens het ’tijd-in praatje’ bekend gemaakt. Eventueel kan het bestuur, in overleg met de EHBO coördinator ook andere personen aanstellen als EHBO’er voor dat desbetreffende evenement. Deze personen vallen hiermee direct onder de EHBO coördinator en zullen ook tijdens het ’tijd-in praatje’ bekend gemaakt worden.
Mogelijk zijn er tijdens een evenement nog andere professionele (eerste)hulpverleners aanwezig. Tijdens het ‘tijd in praatje’ van het bestuur kunnen deze zich vrijwillig bekend maken aan alle deelnemers als beschikbare eerstehulpverleners.

Alle Eerste hulp-zorg valt onder de verantwoordelijkheid (met alle daarbij horende rechten en plichten) van de individuele hulpverleners en de EHBO coördinator.
De beschikbare EHBO zorg op Charm evenementen is nadrukkelijk alleen bedoeld voor eerste hulp bij ongevallen. Vereniging Charm en haar organisatie verleent geen geneeskundige, verpleegkundige, of geestelijke gezondheidszorg. Onder geen beding is de aanwezige ondersteuning op Charm bedoeld als vervanging of aanvulling op reguliere zorg die de deelnemer ontvangt of zou moeten ontvangen.

Materialen
Tijdens het tijd-in praatje zal worden verteld waar de EHBO materialen te vinden zijn. Charm controleert de houdbaarheid en inhoud van deze materialen na elk evenement. Indien zich een situatie voordoet waarin een deelnemer EHBO zorg nodig heeft, meldt deze zich bij de EHBO coordinator, EHBOer of wordt dit bij situaties waarbij de EHBO zorg op locatie nodig is, gemeld aan een spelleider met porto. Indien er door deelnemers zelf zaken uit de EHBO doos genomen worden (zoals een pleister), worden deze door de deelnemer opgeschreven op de bij elke EHBO doos aanwezige lijst.