Bestuur

Aan het hoofd van het Hertogdom Turingen staat Hertog Michaël van Turingen met aan zijn rechterhand de hofmagiër Mentor. Michaël regeert zijn hertogdom in relatieve vrede en barmhartigheid. Zijn zetel staat in Turingenstad. De rest van zijn gebied bestaat voornamelijk uit dorpen van verschillende grootte en een paar wat grotere steden.

Hertog Michaël verdedigt zijn onderdanen zeer fel en stuurt zijn troepen er vaak op uit om het een of andere loslopende beest of groep indringers weg te jagen. Hij wordt gezien als een rechtvaardig en eerlijk heerser en nagenoeg al zijn onderdanen spreken lovend over hem.

De kleine raad :

Om de Hertog te ondersteunen en adviseren is de ‘kleine raad van Turingen’ in het leven geroepen. De kleine raad regelt tevens een groot deel van het dagelijkse bestuur van het Hertogdom. Momenteel  bestaat de kleine raad uit de volgende personen:

 • Mentor. Hofmagiër, rechterhand en adviseur in allerlei zaken. Een wijs en machtig man wiens invloed zich erg ver lijkt uit te strekken.
 • Generaal Alexay. Hoofd van de gouden en zilveren ridders en belast met de veiligheid van het Hertogdom tegen indringers van buitenaf.  Even moedig en daadkrachtig als hij vaardig is met het zwaard.
 • Commandant Tristan. Hoofd van de militia en daarmee de binnenlandse veiligheid en orde. Hij is daarmee ook het hoofd van de rechtspraak binnen het land.
 • Kayley. Als spoorzoekster waarschijnlijk de beste die je ooit zult treffen. Zij is het hoofd van de inlichtingendienst van de hertog.
 • Marius van Turingen. Het neefje van de hertog en belast met het dagelijkse bestuur en het bijhouden van de schatkist.

Strijdkrachten

De hertog zijn strijdmachten bestaan eigenlijk uit een tweetal verschillende organisaties. Aan de ene kant een goed getrainde militia met aan het hoofd ervan Commandant Tristan. Deze wordt bijgestaan door twee kapiteins, namelijk Gawain en Arthurian. Verder zijn er een aantal luitenanten en sergeanten met een grote groep soldaten. De militia is verantwoordelijk voor de binnenlandse orde en veiligheid, maar in tijden van nood staan zij allen paraat om als een leger te vechten tegen invasies of vijandelijke troepenmachten.

CHARM30-156

Het 51ste compagnie onder leiding van tweede luitenant Alverei Hardmoed

Tijdens de Vierde Necromantische Oorlogde heeft de militia in opdracht van de Hertog een inquisitie opgericht, geleid door Rudolf Rombrecht. Hij is  verantwoordelijk voor de opsporing van alle elementen der kwade kunsten en de verdelging hiervan. Naast zijn eigen mensen kan Rudolf een beroep doen op de militia, de ridderordes en de Schola Magica, als dat nodig mocht zijn.

Verder heeft Hertog Michaël samen met Mentor een speciale ridderorde ingesteld waarin de beste van de besten terechtkomen: de Garde van de Hertog. Deze orde van ridders vormen de tweede tak van de strijdmachten onder leiding van Generaal Alexay. De ridders in deze orde worden de Zilveren Ridders genoemd naar hun zilveren wapenkleden. Aan het hoofd van de orde staan tien Gouden Ridders in gelijkgekleurde gouden wapenkleden en van deze tien is Generaal Alexay het hoofd.

Hoewel de ridders wellicht klein in aantal zijn is elk van hen een dozijn krijgers waard en het schijnt dat zij over bijzondere krachten beschikken, aan hen geschonken door Mentor.

De ridderorde hanteert de volgende erecode:

 • wees immer trouw aan uw hertog en uw land.
 • maak nooit misbruik van uw aanzien, uw kunnen of uw positie.
 • bescherm de zwakkeren.
 • vecht alleen wanneer u moet, nooit omdat u wilt.
 • eerlijkheid, rechtvaardigheid en nobelheid zijn ons streven, ons wapen en ons schild.
 • angst en haat zijn voor de zwakken, moed en liefde zijn het ware pad.

Daarnaast is er nog een tak van het leger het noemen waard, alhoewel deze niet direkt onder Generaal Alexay of commandant Tristan valt. Dit zijn de spoorzoekers van de Hertog. Onder leiding van Kayley zijn zij degene die inlichtingen verzamelen over vijandelijke troepen-bewegingen of de aanwezigheid van monsters en rovers binnen het grondgebied. Zij brengen belangrijke boodschappen over en weer en zijn de scouts van de troepen in tijden van strijd. Kayley heeft drie personen aangewezen als luitenant, waarvan Darioon Silverdust momenteel de enige is die openlijk opereert. Daaronder zijn nog een aantal sergeanten welke dan de spoorzoekers aansturen.

Religie

In Turingen zijn tempels van alle goden te vinden. Ragnor, Helos en Helena hebben de meeste aanhang en ook de grootste tempels in Turingenstad. De Tempel van Helos wordt geleid door Hogepriester Bertrand de Droeve en zijn rechterhand, de Eerste Priester Anselm de Gaay Fortman. De Tempel van Ragnor staat onder het toeziend oog van Hilde Witteveen. Haar zus, Sara Witteveen, leidt de Tempel van Helena als Hogepriesteres.