In het midden van de grote woestijn van Auros ligt de Necropool, eeuwenlang het bastion van de necromantie in Auros. Sinds de Vierde Necromantische Oorlog in 6712 en de vernietiging van de Zwarte Orde wordt er echter geen necromantie meer bedreven in de Necropool, of in elk geval niet openlijk. De nieuwe stadsraad wil dat de Necropool voortaan een centrum van verantwoorde wetenschap wordt, en predikt vrede en vooruitgang. Als onderdeel van een charmeoffensief naar de andere grote rijken is de naam van de stad tijdelijk omgedoopt naar Bloemenstad, maar onder de bevolking is die naam nog niet echt aangeslagen. Een nieuwe naam wordt nog gezocht.

Bestuur

De Necropool wordt bestuurd door een stadsraad waarin afgevaardigen van de grote Huizen van de Necropool zitting hebben. Tot voor kort werd de raad gedomineerd door Huizen die trouw waren aan de Zwarte Orde, een genootschap dat via necromantie de wereld wilde overheersen. Na de val van Mebuch Mazar in 6708 verslapte de grip van de Zwarte Orde op de andere huizen echter, en sinds het einde van de oorlog in 6712 maken huizen die feitelijk niet aan necromantie doen de dienst uit. De belangrijkste daarvan zijn Blasphemus en Nostra.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste Huizen:

Huis Blasphemus
Huis Blasphemus dankt zijn naam aan de inmiddels 3.000 jaar geleden overleden wetenschapper Alphonse Blasphemus, die zich specialiseerde in het binden van en experimenteren met elementaire wezens. Tijdens zijn leven werd Alphonse verbannen uit de Necropool omdat hij het oneens was met de necromantische ambities van Mebuch Mazar en diens Zwarte Orde. In zijn ballingschap creërde hij een nieuw wezen dat hij zijn eigen naam gaf: de Blasphemus, een half-elementaal, half-seelie.

Het Huis Blasphemus heeft nadien altijd de Zwarte Orde bestreden, vaak heimelijk, soms openlijk. Uiteindelijk leidde dit Huis ook de val van de Zwarte Orde in door in 6712 een groep avonturiers de Necropool binnen te smokkelen, die de Zwarte Orde van binnenuit een zware slag toebrachten. Tegenwoordig houdt het Huis zich vooral bezig met de wetenschappelijke studie naar elementaire wezens en werelden. De creatie van Blasphemussen en andere half-elementaire wezens is echter op ethische gronden formeel stopgezet. Het Huis wordt geleid door Hendrick Hogeman en Melinde van Hoevendael.

Over Huis Blasphemus is aanvullende informatie beschikbaar. Vraag hiernaar bij de spelleiding als je een karakter uit Huis Blasphemus wil spelen.

Huis Nostra
Huis Nostra beheert de archieven en bibliotheken van de Necropool. Zij zorgen ervoor dat al het onderzoek en de kennis van de Necropool behouden blijft, iets dat in de roerige geschiedenis van de stad geen overbodige luxe is gebleken. Daartoe steken zij veel moeite in het winnen van vertrouwen van alle andere Huizen. Huis Nostra onderhoudt tegenwoordig goede banden met diverse andere grote bibliotheken van de wereld. Leider van het huis is Quintus Fabius Nostra.

Ondanks heftige discussies is Huis Nostra erin geslaagd om toestemming te krijgen van de nieuwe stadsraad om ook de necromantische kennis van de Zwarte Orde te archiveren. Hun belangrijkste argument was dat als de necromantie ooit terug zou keren, ook de kennis om haar te verslaan moest blijven bestaan. Onder druk van de alliantie van vrije volkeren is deze kennis wel verzegeld opgeborgen, waarna de sleutel is opgedeeld en verspreid over Trokhar, Aranië Melissandra en Turingen en Huis Nostra zelf.

Huis Philosofus
Huis Philosofus is opgericht door gelijkgestemden met een gezamenlijk doel: de studie van zijnsleer en kenniseer. Ze filosoferen over de zin van het leven en de mate waarin levende wezen in staat zijn de wereld te kennen en doorgronden. Eeuwenlang heeft een belangrijk deel van hun onderzoek zich gewijd naar de aard van de Goden en de vraag of stervelingen zich aan de de wil van Goden kunnen onttrekken.

Sinds de terugkeer van Chronos & Cayla is ook de vraag of het wel de bedoeling was dat de jongere Goden zich met de creatie gingen bemoeien populaire gesprekstof. Sommigen noemen zich al de ‘Aanhangers van de Ouders’.

Huis Alchemus
Net als Philosofus is het Huis Alchemus opgricht door gelijkgestemden die een gezamenlijk doel streefden. Voor dit Huis is dat onderzoek naar biologie, astrologie en chemie. Ze zijn minder op magie gericht dan de andere huizen, maar zoeken de raakvlakken met andere vormen van wetenschap.

Huis Carcass
Huis Carcass is naar eigen zeggen de oorspronkelijke uitvinder van de necromantie. Ze hebben veel necromantische ontdekkingen op hun naam staan, inclusief de zwarte magisters, en waren lang de meest gerespecteerde onderzoekers van de stad. In de oorlog zijn ze echter veel mensen verloren en nadien is hun aanzien enorm gedaald. Onder druk van het nieuwe bestuur hebben de overbleven familieleden beloofd zich voortaan alleen nodig maar met legale magie bezig te houden.

Huis van de Traan
Het Huis van de Traan is niet zozeer een huis, maar meer een religieuze gemeenschap. Het bestaat vooral uit ex-manaverslaafden die de Traan (de bron van magie op Auros) aanbidden alsof het een godheid is. Hun ultieme doel is om de plek van de grijze elfen in te nemen als hoeders van de wereld. Na de val van de Zwarte Orde hebben ze tevergeefs een poging gedaan de macht te grijpen in de Necropool. Hun politieke invloed is nu beperkt, mede doordat de stadsraad officieel hun ideeën ontmoedigt. In de praktijk zijn er nog veel inwoners van de Necropool die sympathie hebben voor hun gedachtengoed.

Huis Eldar
In Huis Eldar zijn de meeste elfen in de Necropool verenigd.  Het merendeel van hen is zelf of via voorouders betrokken geweest bij manaverslaving, als onderzoekers en uiteindelijk zelf als verslaafde. Aangezien het elfenrijk zelf in het verleden geen oplossing voor manaverslaving kende, werden verslaafden vaak verstoten. Zij kwamen dan meestal in de Necropool terecht.

Huis Obsidiaan
Huis Obsidiaan is het op het eerste gezicht onwaarschijnlijke verbond tussen dwergen en groenhuiden in de Necropool. Alhoewel deze rassen buiten Necropool een moeizame relatie hebben, vonden ze elkaar in het feit dat de leden vrijwel allemaal verstoten zijn door hun voormalige gemeenschappen. Obsidiaan hield zich in het verleden daarom vooral bezig met het bedenken van plannen om de groenhuiden en dwergen buiten de Necropool te schaden. Sinds de val van de Zwarte Orde bevindt het huis zich in een existentiële crisis. Een deel van de leden wil eigenlijk door met de oude doelen, terwijl een deel zich juist wil inzetten voor betere verhoudingen tussen dwergen en groenhuiden wereldwijd.

De Vampieren
De Necropool herbergt ook een klein aantal vampieren. Dit zijn zeer machtige ondoden die grotendeels op zichzelf leven en zich weinig aantrekken van de politiek in de Stad. Ze vormen geen Huis, maar steunen als dat nodig is elkaars belangen. Tijdens de Vierde Necromantische Oorlog hebben ze opportunistisch de kant van de Alliantie der Vrije Volkeren gekozen en geholpen bij het omverwerpen van de Zwarte Orde. Als gevolg daarvan zijn zij momenteel de enige ondoden die zich nog op straat kunnen vertonen in de Necropool. De meest bekende vampier heet Sephratis.

De Beestlingen
Diverse beestlingenrassen hebben zich in kleinere huizen verenigd. Hun aantallen zijn echter dermate klein dat ze geen rol van betekenis spelen in de politiek van de Necropool.

Voormalige Huizen

Met de val van de Zwarte Orde zijn vier Huizen opgehouden te bestaan:

  • Huis Mazar, van oudsher gericht op machtspolitiek en daarom lang de dominante factor in de Necropool. Zij danken veel invloed aan Mebuch Mazar, die ruim 3.000 jaar de dienst heeft uitgemaakt in het Huis, de Zwarte Orde en de stad zelf.  Zo goed als vernietigd in de oorlog.
  • Huis Farruk, het meest oorlogszuchtige huis en eigenaar van de grootste ondodenlegers. Nauw gelieerd aan de Zwarte Orde. Zo goed als vernietigd in de oorlog.
  • Huis Lich, gespecialiseerd in onderzoek naar onsterfelijkheid. Ondanks dat dit Huis vooral gericht was op onderzoek, waren vrijwel alle leden van het Huis zelf ondood. Zij hebben de intocht van de Alliantie niet overleefd of zijn ondergedoken.
  • Huis Ghoul. Leden van dit Huis zijn ten onder gegaan aan een vervloeking die ze zichzelf hebben opgelegd, namelijk de transformatie tot Ghoul. Al voor de laatste oorlog waren ze grotendeels hun verstand verloren en in de oorlog zijn ze uitgeroeid.