Naast de overige genoemde rassen bestaat er nog een ander “ras”. Mits er tenminste werkelijk sprake is van een “ras” bij dit vreemde volk. Volgens sommigen zijn de Seelie niets meer dan verhalen en legenden, volgens anderen zijn zij magische wezens uit een andere wereld, en volgens enkelen zijn zij slechts dromen van anderen welke soms tastbaar lijken te worden.

Feit blijft dat tijdens bepaalde sterrenstanden op magisch geladen plaatsen in de duisternis lichtjes gezien kunnen worden en zachte muziek lijkt te klinken. Soms kan men in de schemering stemmen horen en worden reizigers onbewust dieper de bossen in gelokt. Af en toe worden zeelieden van hun route af gelokt door prachtig uitziende vrouwen met een betoverend gezang. De ene keer lijkt het alsof de personen die onder de invloed van dit soort magische effecten raken in de problemen worden gebracht, terwijl ze andere keren juist behoed lijken te worden voor groot onheil.

drie-seelie

Kortom, de Seelie blijven een mysterie voor velen en slechts een enkeling lijkt gezegend te zijn met meer kennis over dit magische ras. Maar misschien is het zo erg nog niet om weinig te weten van het droomvolk. We hebben immers op de echte wereld vaak al genoeg aan ons hoofd!

In tegenstelling tot de overige rassen zijn de Seelie geen ras dat door een speler gespeeld kan worden.

seelie