Charm heeft het voornemen zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we je gegevens gebruiken. Mocht je vragen hebben over de privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met het bestuur via voorzitter@charmlive.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-05-2024.

Lidmaatschap en evenementen

Je kunt bij Charm alleen deelnemen aan een evenement als je je inschrijft als lid van de vereniging.

Voor een lidmaatschap hebben we de volgende gegevens van je nodig voor onze ledenadministratie: 

  • Naam
  • E-mail

Als je bij ons op een evenement komt spelen dan vragen we de volgende gegevens aanvullend op bovenstaande:

  • Woonplaats
  • Leeftijdscontrole, minimaal 18 jaar

Daarnaast vragen we naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die we kunnen bereiken in het geval van nood. Het opgeven van een contactpersoon is geen verplichting.

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

We gebruiken bovenstaande gegevens voor het bijhouden van onze ledenadministratie. We hebben hiertoe als vereniging een wettelijke verplichting.

Daarnaast verwerken we de gegevens bij inschrijving voor een evenement voor de uitvoering van de overeenkomst die we met elkaar aangaan.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij delen alleen gegevens uit onze ledenadministratie als wij hiertoe verplicht zijn, bijvoorbeeld vanuit wetgeving, een overeenkomst, of wanneer je hiervoor zelf toestemming geeft.

Als je bij ons op een evenement komt spelen, en je blijft overnachten op de locatie, dan delen wij je naam, e.a. met de locatiebeheerder. Zij hebben een wettelijke verplichting om deze gegevens bij te houden in een nachtregister. We geven dit ook aan op ons inschrijfformulier. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de afhandeling van bovenstaande doeleinden. Daarnaast zijn we verplicht aan een aantal wettelijke bewaartermijnen. Voor de ledenadministratie betekent dit een bewaarplicht van twee jaar tot na het beëindigen van het lidmaatschap. Voor de informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht geldt een bewaartermijn van zeven jaar.

Beveiliging van gegevens

De website is voorzien van een SSL certificaat. Dankzij de SSL verbinding die binnen wordt geïmplementeerd, is de informatie die u ons verstuurt onmogelijk te achterhalen door anderen.

Wij houden onze ledenadministratie bij in Google Drive. Google is een Amerikaans bedrijf dat opereert onder Amerikaanse wetgeving. Het is niet uit te sluiten dat de gegevens staan opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Binnen de vereniging hebben alleen de bestuursleden van Charm toegang tot de ledenadministratie. Toegang tot de informatie wordt geregeld door de voorzitter van het bestuur.

Rechten

Op grond van de AVG heb je verschillende rechten wat betreft de persoonsgegevens die wij van je hebben. Waaronder:

  • Het recht op inzage: je mag opvragen welke gegevens wij van je in onze ledenadministratie hebben.
  • Het recht op correctie: je kunt het verzoek doen om gegevens die wij van je hebben te laten wijzigen.
  • Het recht op vergetelheid: je kunt het verzoek doen om gegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Wij kunnen alleen aan dit verzoek voldoen voor de gegevens waarvan we niet wettelijk verplicht zijn om deze te behouden. 

Wil je een verzoek doen tot een van bovenstaande rechten, of een van de andere rechten van betrokkenen? Neem dan contact op met het bestuur via voorzitter@charmlive.nl.

Cookieverklaring

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Zo kan Google onze website vinden en krijgen wij rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google op die manier verkrijgt en het adres van uw computer (IP-adres) worden opgeslagen door Google op haar servers in de Verenigde Staten, zonder dat wij hier invloed op hebben. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.