Einde van de achtste maan van het jaar zeshonderdveertig. Istar, de eerste grijze elf, teleporteert een groep uitverkorenen naar een onbekende plaats. Hieronder zijn een aantal bekende namen zoals: Heer Tanos van Raanor en zijn manschappen, een groep magiërs waaronder Ella Breeze en Locus, een grote groep aanhangers van Helos die zich de gelijken noemen, Endar voorvechter van Helena en vele priesters en andere uitverkorenen.

Nadat Istar deze groepen naar zich toe heeft geteleporteerd, toont hij hen allen een visioen gezonden door Cayla. In dit visioen is te zien hoe Mebuch Mazar de Necromancer, een grijze elf genaamd Eldarion de Grijze aanvalt en het Vissai van Aurora weet te bemachtigen. Op dat moment wordt het visioen onderbroken door de stem van Chronos.

Hij beschuldigd Cayla zich niet aan de afspraak te hebben gehouden. Zij zouden zich afzijdig houden van de gebeurtenissen op Auros. Cayla smeekt Chronos de stervelingen nog een kans te geven omdat zij machteloos staan zonder hulp van de Goden. Chronos geeft uiteindelijk toe, maar stelt de eis dat het op zijn manier moet. De aanwezigen moeten zich bewijzen aan Chronos. Er verschijnt een altaar, waarvan de linkerkant verzwaard wordt. Istar legt uit dat wanneer de uitverkorenen zich waardig tonen, zij de andere kant van de weegschaal kunnen verzwaren.

Dit moeten zij doen met behulp van speciale steentjes die zij kunnen verdienen door het goed volbrengen van testen. Wanneer zij na vierentwintig uur de weegschaal aan de rechterkant lager hebben hangen dan aan de linkerkant, zal Chronos de Vissai terugnemen. Istar verdwijnt en de uitverkorenen blijven in afwachting op testen.

Hilde, Hoge Priesteres van Ragnor verschijnt met een wapen. Ze loopt er regelrecht mee naar een achttal altaren die op hetzelfde moment als de weegschaal verschenen. Hilde plaatst het wapen op het rode altaar. Het Vissai van Ragnor mag niet meer worden gebruikt. Daphne, Hoge Priesteres van Radon krijgt als opdracht nog voor enkele minuten het boek van Radon te hanteren. Alle aanwezigen mogen een vraag stellen. Nadat dit is gebeurd moet ook Daphne het Vissai van Radon op een altaar plaatsen. Het blauwe in dit geval.

Ondertussen zijn er een aantal ondoden op de weegschaal afgekomen. Zij brengen steentjes mee voor de linkerkant van de weegschaal. Radon weet de uitverkorenen te vertellen dat het geen valsspelen is wanneer zij de ondoden verslaan en zo beletten dat de linkerkant nog zwaarder wordt dan hij al is. Hieruit blijkt dat Mebuch Mazar ook aan de testen mee doet en op deze manier de uitverkorenen kan tegenwerken.

Er worden een aantal testen gedaan en de linkerkant van de weegschaal komt hierdoor een stukje omhoog. Bij een van deze testen wordt Butch, een van de manschappen van Heer Thanos van Raanor, opgehaald door de Minotaures van Ragnor. Hij zal voortaan aan de zijde van de Minotaurus staan.

De tweede dag gaat in. Sara Witteveen verschijnt met het Vissai van Helena. Na het plaatsen van de bokaal op het witte altaar, blijft Sara om de uitverkorenen bijstaan. Die middag komt Bo terug uit het bos waar zich een grove van Manos bevindt. Zij brengt daaruit de staf van Manos mee. En legt deze Vissai op het groene altaar. Mebuch Mazar wordt gesignaleerd in het bos. Een groep uitverkorenen raakt met hem in gevecht.  Hierbij vallen een aantal zwaar gewonden en laat Endar, voorvechter van Helena het leven.

Mioni priesteres van Manos, die al een tijdje steeds meer op een wolf is gaan lijken, wordt door een groep wolven opgehaald. Zij is de uitverkorene van Manos. Haar taak is het om zich bij de wolven te voegen. Ook wordt er afscheid genomen van Nala het reuzenkind die terugkeert naar haar moeder.

Nog steeds komen er ondoden richting de weegschaal om die te verzwaren, maar ook de uitverkorenen gaan door met het verdienen van steentjes. Tegen de tijd dat de vierentwintig uur bijna om zijn, is de rechterkant zwaarder dan de linker.

Mebuch Mazar zelve komt richting de weegschaal en zet de aanval in. Hij wordt bijgestaan door Ella Breeze en Kim Mayen die naar hem zijn overgelopen. Op het moment dat hij het veld betreedt zweven de vier vissai die hij bij zich droeg eigenhandig naar de altaren toe. De ketting van Aurora op het  roze altaar, het vissai van Helos op het zwarte, de handschoen van Morrigan op het grijze en het masker van Anata op het paarse altaar. Er barst een hevige strijd los.

De uitverkorenen overwinnen alle ondoden en ook Ella en Kim. Er wordt hevig gestreden tegen Mebuch Mazar. Heer Thanos…

*De laatste woorden zijn niet te lezen. Het papier vertoont vlekken alsof er druppels in de inkt zijn gevallen.*