Beste Charmers,

De maatregelen van afgelopen dinsdag zullen niemand ontgaan zijn. De “lockdown” is verlengd tot 9 februari 2021. Vier dagen later zou de baravond volgens onze planning zijn, maar als bestuur hebben we besloten dat die onder de huidige situatie niet door kan gaan.

De baravond is hierbij dus afgelast

Zo kort op de komende deadline van de overheid kunnen wij niet plannen en we achten het op dit moment ook niet verantwoord om met elkaar bij elkaar te komen. We hadden dolgraag iedereen weer gezien en kunnen spelen, maar het zit er (nog steeds) niet in.

  • Iedereen die al ingeschreven was en betaald had zal het geld teruggestort krijgen.
  • De inschrijvingen gaan logischerwijs dicht.
  • Met de locatie zullen wij verder afstemmen m.b.t. eventueel gemaakte kosten en overige zaken (catering, bus, e.d.) waren nog geen betalingsverplichtingen voor aangegaan.

Over het mei evenement kunnen we op dit moment nog niets zeggen. De ontwikkelingen veranderen vaak te snel en te vaak waardoor “in de toekomst” kijken voor ons niet mogelijk is. Zodra we meer weten houden we jullie natuurlijk op de hoogte.

De gereserveerde data voor beide evenementen blijven wel staan.

Voorafgaande aan de baravond zouden we ook de ALV houden (zoals altijd). De ALV gaat WEL door, maar zal in een online vorm gegeven worden. De details worden momenteel uitgewerkt en binnenkort zullen jullie een uitnodiging ontvangen. Via deze online vorm kunnen wij nog steeds jullie van informatie verschaffen over de staat van de vereniging en kunnen jullie vragen stellen. Net als vorig jaar zullen we voor de ALV een “jaarverslag” en agenda rondmailen naar alle leden.

We snappen dat het misschien raar is gezien er geen evenementen gehouden zijn of binnenkort gepland staan, maar om in 2021 als lid van Charm te gelden dien je nog steeds wel de E 5,00 lidmaatschap over te maken naar Charm. IBAN NL02 ABNA 0578 861 313. Dit is zo vastgelegd in onze statuten en zijn we als vereniging wettelijk verplicht. Zonder lidmaatschap ook geen recht om deel te nemen aan de ALV en dus geen stemrecht. Daarnaast gebruikt Charm de lidmaatschap bijdragen om gedeeltelijk te voorzien in de vaste lasten van de vereniging (website, opslag, bank, e.d.).

Verder hopen we natuurlijk dat iedereen veilig en gezond is, blijft of weer snel wordt en dat we jullie ergens in 2021 weer kunnen treffen op een Charm evenement!