Beste Leden,

Vanwege de “lockdown” die tot zeker 4 dagen voor de ALV duurt, heeft het bestuur ervoor gekozen om de ALV in digitale vorm te gaan houden. Wel zal deze zoals gepland op 13 Februari 2021 plaatsvinden van 11:00- 12:00, met daarna gelegenheid tot kletsen en vragen stellen over het omzetten van je personage naar de nieuwe regelset.

Inmiddels hebben al onze leden de uitnodiging voor de ALV en de bijbehorende stukken zoals de agenda, het jaarverslag en de notulen van de ALV van 2020 reeds per mail ontvangen.
Mocht je van mening zijn dat je wel lid bent van Charm, maar deze uitnodiging niet hebben ontvang, neem dan contact op met onze secretaris via secretaris@charmlive.nl.

We snappen dat het misschien raar is gezien er geen evenementen gehouden zijn of binnenkort gepland staan, maar om in 2021 als lid van Charm te gelden dien je nog steeds wel de E 5,00 lidmaatschap over te maken naar Charm. IBAN NL02 ABNA 0578 861 313. Dit is zo vastgelegd in onze statuten en zijn we als vereniging wettelijk verplicht. Zonder lidmaatschap ook geen recht om deel te nemen aan de ALV en dus geen stemrecht. Daarnaast gebruikt Charm de lidmaatschap bijdragen om gedeeltelijk te voorzien in de vaste lasten van de vereniging (website, opslag, bank, e.d.).

Om het voor ons overzichtelijk te houden wie we mogen verwelkomen op onze digitale ALV, graag het verzoek je hiervoor in te schrijven.
Dit kan hier.

Verder hopen we natuurlijk dat iedereen veilig en gezond is, blijft of weer snel wordt en dat we jullie ergens in 2021 weer kunnen treffen op een Charm evenement!