Beste Leden,

Vorig jaar hebben we wederom onze ALV digitaal gehouden. Dit is door ons en jullie nog steeds als positief ervaren.
Daarom hebben we ervoor gekozen nu ook onze ALV digitaal te doen.
Hij zal deze keer plaats vinden op donderdagavond 2 maart 2023.

Om deze ALV bij te mogen wonen en stemrecht te hebben dien je lid van Charm te zijn.
Om in 2023 als lid van Charm te gelden dien je E 10,00 lidmaatschap over te maken naar Charm. IBAN NL02 ABNA 0578 861 313.
Dit is zo vastgelegd in onze statuten en zijn we als vereniging wettelijk verplicht. Zonder lidmaatschap ook geen recht om deel te nemen aan de ALV en dus geen stemrecht. Daarnaast gebruikt Charm de lidmaatschap bijdragen om gedeeltelijk te voorzien in de vaste lasten van de vereniging (website, opslag, bank, e.d.).

Om het voor ons overzichtelijk te houden wie we mogen verwelkomen op onze digitale ALV, graag het verzoek je hiervoor in te schrijven.
De uitnodiging voor deze ALV en daarmee ook de mogelijkheid tot inschrijven zal je per mail ontvangen zodra we je lidmaatschapsgeld voor 2023 hebben ontvangen.

Verder hopen we natuurlijk dat iedereen veilig en gezond is, blijft of weer snel wordt en dat we jullie ergens in 2023 weer kunnen treffen op een Charm evenement!